Δελτία Τύπου

Επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στον Δημόκριτο

Ο Christian Kettel Thomsen, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επισκέφθηκε τον Δημόκριτο στις 07/02/2022 και ενημερώθηκε για την πρόοδο του μεγάλου έργου για την επέκταση και ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών του Κέντρου, με προϋπολογισμό 48,33 εκατ. Ευρώ, που συγχρηματοδοτείται από την  ΕΤΕπ και το ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Skip to content