Το ΕΚΕΦΕ “Δ” προκηρύσσει τη πλήρωση δύο (2) θέσεων Ερευνητών/τριών Β’ Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ).

Θέση 1 : Ραδιοφαρμακευτική.

Θέση 2 : Ανάπτυξη και εφαρμογές εργαστηριακών (πυρηνικών και άλλων αναλυτικών) και υπολογιστικών τεχνικών/ Έκθεση πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς ρύπους ραδιενέργεια/Επιπτώσεις στην υγεία.