Το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Συμπληρώματα διατροφής με αγχολυτική και αντικαταθλιπτική δράση από Ελληνικά φαρμακευτικά φυτά»/ΑΤΤΡ4-0339288» (Ε-12578) (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020/ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014- 2020), στο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών (ΙΒΕ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1 : Μία (1) θέση πτυχιούχου Βιολογίας ή συναφούς αντικειμένου και κατόχου Μεταπτυχιακού διπλώματος