Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών διατάξεων περοβσκίτη μέσω ενσωμάτωσης του χαλκογόνου στοιχείου του θείου». “SUL-FUR COAT”»_ Φορέας Χρηματοδότησης ΕΛΙΔΕΚ – Απόφαση Χρηματοδότησης 21733/05-02-2020 (Ε-12379) προκηρύσσει την πρόσληψη με σύμβαση έργου ενός/μιας (1) επιστημονικού/-ης συνεργάτη/-ιδας, χρονικής διάρκειας έως την λήξη του έργου (11/09/2023).

Θέση 1 : Μία (1) θέση επιστημονικού/ικής συνεργάτη/-ιδας με αντικείμενo την παθητικοποίηση παγίδων σε υμένια περοβσκιτών