Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΜΟΡΙΩΝ-ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΓΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ MYC Ή ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» (Ε-12569) – 715η Τακτική Συν. 19/10/2022 προκηρύσσει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός/μιας (1) επιστημονικού/-ικής συνεργάτη/- ιδας, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών.

Θέση 1 : Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού/-ικής συνεργάτη/-ιδας στο πεδίο της οργανικής σύνθεσης. Με αντικείμενο τον Σχεδιασμό και σύνθεση βιοδραστικών πυραζολοπυριμιδινοπαραγώγων και άλλων ετεροκυκλικών και κυκλοαλειφατικών ενώσεων