Επικοινωνία της Επιστήμης

Επικοινωνία της Επιστήμης & Εξωστρέφεια

Το ΕΚΕΦΕ «Δ» σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις με στόχο την επικοινωνία της επιστήμης σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Οι περισσότερες από τις δράσεις αυτές είναι εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε νέους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διοργανώνονται επίσης εκθέσεις και εκδηλώσεις “Ανοικτών θυρών” που απευθύνονται σε ενήλικες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστήμη και την τεχνολογία.

Επισκεφθείτε τα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου πατώντας εδώ.

Skip to content