Σημείωση: Τα email του ΕΚΕΦΕ "Δ" συμπληρώνονται στο τέλος με το domain .demokritos.gr (π.χ. someone[at]iit.demokritos.gr)
{{emp.firstname}} {{emp.lastname}}
{{emp.emp_email}} 210 650 - {{emp.int_phone}} {{emp.fax}}