Το «ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει την μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ταχεία ανίχνευση επιμολυντών και νοθείας σε νωπό γάλα με εμβαπτιζόμενους νανοφωτονικούς αισθητήρες – FOODSENS (Τ2ΕΔΚ-01934)» (Ε-12456) στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1 :  «Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πεδίο της φωτονικής και του σχεδιασμού φωτονικών κυκλωμάτων. Αντικείμενο της παρούσας θέσης είναι ο σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση φωτονικών κυκλωμάτων για την ανάπτυξη οπτικών βιοαισθητήρων.