Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με τίτλο «TRESSPASS – robust Risk basEd Screening and alert System for PASSengers and luggage» – Grant Agreement No 787120 (E-12225) και «CIVILnEXT – Next generation of information systems to support EU external policies» – Grant Agreement No 786886 (E-12227) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη των έργων, για πέντε (5) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο αρχείο.

Θέση 1: Οικονομικά,
Θέση 2: Οικονομικά & marketing,
Θέση 3: Προγραμματιστής Παιχνιδιών,
Θέση 4: Πληροφορικός Μηχανικών Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ/TEI
Θέση 5: Πληροφορικός