Δελτία Τύπου

Νέα γενιά Ερευνητών: Μαρία Αμέντα / ΤΙΤΑΝ

Ένα “έξυπνο” τσιμέντο που αυτοθεραπεύει μικρές ατέλειές του δημιουργεί νέες προοπτικές για το μέλλον των δομικών υλικών. Η Μαρία Αμέντα, υπότροφος του ΙΣΝ στον Δημόκριτο, σε συνεργασία με τον Όμιλο TITAN Cement Co, μελετά την αξιοποίηση ορυκτών για τη δημιουργία “έξυπνου” τσιμέντου που μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κόστους συντήρησης–και όχι μόνο– των έργων υποδομής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://b.snf.org/3rIj5bs

Skip to content