Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος είναι συντονιστής σε τρεις Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές και συμμετέχει σε άλλες εφτά. Οι υποδομές αυτές προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην ερευνητική κοινότητα, υποστηρίζουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ανοιχτή επιστήμη και επιτρέπουν πρόσβαση σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν να καινοτομήσουν με βάση την πρωτόγνωρη εργαστηριακή ισχύ που αυτές οι συνεργατικές υποδομές παρέχουν. Ο προϋπολογισμός  που θα επενδυθεί σε εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό στις παραπάνω υποδομές για την περίοδο 2018-2021 είναι περίπου οχτώ εκατομμύρια ευρώ.

Εθνική υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/Νανοηλεκτρονικής

Ερευνητική Υποδομή Ιοντικών Επιταχυντών

Ερευνητική υποδομή ανοιχτής πρόσβασης για στοχευμένες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προσταστία της υγείας, της κτηνοτροφίας, της γεωργίας και του περιβάλλοντος

Εθνική υποδομή για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες και τη γλωσσική έρευνα και καινοτομία

Integrated Energy Chain

Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts & Drug target functional characterization

Πανελλαδική Υποδομή για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής αλλαγής

Shipping Transport and Logistics

High Energy Physics Detector

Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την απεικόνιση και παρακολούθηση θεμελιωδών διεργασιών στην Βιολογία και Ιατρική

Skip to content