Σχετικά για το ΙΠΡΕΤΕΑ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό ινστιτούτο στο οποίο όπου διεξάγεται βασική, μεταφραστική και εφαρμοσμένη έρευνα για την αντιμετώπιση ερευνητικών προκλήσεων ύψιστης επιστημονικής και κοινωνικοοικονομικής επίδρασης σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών τομέων:

  • Πυρηνική Τεχνολογία
  • Ενέργεια, Ασφάλεια και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες
  • Ραδιολογικές και Ραδιοφαρμακευτικές Επιστήμες και την Ραδιοικολογία
  • Βιοδιαγνωστικές Τεχνολογίες.

Το Ινστιτούτο δίνει έμφαση σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων έρευνας μέσω της παροχής εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών με άμεση αναφορά στις σύγχρονες ανάγκες χάραξης ερευνητικής πολιτικής, στη βιομηχανία και στην κοινωνία.

Στο Ινστιτούτο υπάρχουν μοναδικές εθνικές υποδομές (ο μοναδικός Ερευνητικός Πυρηνικός Αντιδραστήρας, Σύστημα Ολιστικού Ελέγχου για τον έλεγχο σωματιδίων, χημικών και βιολογικών ρύπων και ραδιενεργών ισοτόπων, εγκαταστάσεις Παραγωγής και Ελέγχου Ποιότητας Ραδιοφαρμάκων, Εργαστήριο Ανάλυσης Διοξινών κα). Το ΙΠΡΕΤΕΑ είναι το μόνο ινστιτούτο στην Ελλάδα με διεπιστημονική γνώση στους τομείς της πυρηνικής τεχνολογίας και ασφάλειας, των ραδιολογικών και ραδιοφαρμακευτικών επιστημών, ενώ αρκετά από τα εργαστήριά του είναι Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς. Το υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό, οι μεγάλες υποδομές και οι σημαντικές συνέργειες μεταξύ των εργαστηρίων και των ερευνητικών ομάδων δίνουν στο ΙΠΡΕΤΕΑ σημαντική προοπτική ανάπτυξης και ερευνητικής αριστείας.

Διευθυντής


Αθανάσιος Στούμπος

Διοικητική Υποστήριξη


Γραμματεία
+30 2106503757-3760
makrigia@rrp.demokritos.gr
Skip to content