Σχετικά για το ΙΝΝ

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προήλθε από τη συγχώνευση των Ινστιτούτων Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής και Φυσικοχημείας.

Το ΙΝΝ ενσωματώνει άριστες ερευνητικές υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό στοχεύοντας στην ανάπτυξη της καινοτομίας και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Χώρας σε Βασικές Τεχνολογίες Κλειδιά (Key Enabling Technologies) όπως νανοτεχνολογία, μίκρο και νάνο-ηλεκτρονική, προηγμένα υλικά, βιοτεχνολογία και φωτονική. Το ΙΝΝ παρέχει ένα μοναδικό περιβάλλον για την υποστήριξη και προώθηση παγκοσμίου εμβέλειας διεπιστημονικής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και έχοντας ισχυρούς δεσμούς με τον παραγωγικό τομέα συμβάλλει στην μεταφορά της καινοτομίας στην οικονομία.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΝΝ διαμορφώνονται σε πέντε συντονισμένες κατευθύνσεις (προγράμματα):

  1. Χημικές Επιστήμες για Νανοδομές και Βιολογικές Εφαρμογές
  2. Πολιτιστική Κληρονομιά
  3. Μαγνητισμός και Υπεραγωγιμότητα: Προηγμένα Υλικά και Εφαρμογές
  4. Νανοχημεία και Νανοϋλικά
  5. Νανοηλεκτρονική, Φωτονική και Μικροσυστήματα

Διευθυντής


Βασίλειος Κυλίκογλου

Διοικητική Υποστήριξη


Γραμματεία
+ 30 210 6503381
v.zatta@inn.demokritos.gr
Skip to content