Δελτία Τύπου

Χελμός: Μάθε το βουνό μας μέσα από την επιστήμη και την κλιματική αλλαγή

To πρόγραμμα ‘Χάκαρε τη Κλιματική Αλλαγή στο Χελμό / Hike to Hack Climate Change (H2C2)’ είναι μια συνεργασία μεταξύ της DISSCO l Dissemination Science  – Communication, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” και του Ινστιτούτου Κοινός Τόποs (ΙΚΤ). Το πρόγραμμα H2C2 θα χρησιμοποιήσει το Σταθμό Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Κλιματικής Αλλαγής, τον οποίο λειτουργεί το εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” στην κορυφή του Χελμού (2314m), ως κέντρο δημιουργίας νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στόχος του Προγράμματος είναι τόσο οι κάτοικοι όσο και οι λοιποί επισκέπτες να μάθουν περισσότερα για τη σύγχρονη έρευνα γύρω από την κλιματική αλλαγή, αλλά και τον τρόπο που αυτή επηρεάζει τις ζωές των κατοίκων της περιοχής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο βασικές δραστηριότητες:

  • Εκπαιδευτικό περίπατο στο Χελμό: Το Πρόγραμμα H2C2 συνεργάζεται με τοπικούς φορείς για να αναπτύξει και να δοκιμάσει πιλοτικά μια συγκεκριμένη διαδρομή εκπαιδευτικού περιπάτου στο βουνό. Οι επισκέπτες-πεζοπόροι θα μάθουν πώς οι τοπικές ιστορίες και οι μύθοι μπορούν να βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη σχέση μας με το περιβάλλον και με ποιόν τρόπο η έρευνα βοηθά να μάθουμε πώς μεταβάλλεται το βουνό και ο ευρύτερος κόσμος γύρω μας.
  • Δράση με πολίτες επιστήμονες: Το Πρόγραμμα H2C2 προβλέπει τη δημιουργία μιας ομάδας κατοίκων πολιτών – επιστημόνων που θα συμμετάσχουν στη μέτρηση της ποιότητας του αέρα της περιοχής. Με επαρκή υποστήριξη από επιστήμονες και έχοντας την απαραίτητη τεχνική υποδομή, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να σχεδιάζουν ένα επιστημονικό πείραμα, να συλλέγουν δεδομένα και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα τους.

Το Πρόγραμμα H2C2 υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου, μέσω του μέτρου ‘Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες’ (Σεπτέμβριος 2020-Μάρτιος 2022).

Συντονίστρια δράσης/Επικοινωνία:

DISSCO – Ευγενία Τσάνου, +30 6978 600 342, www.helmos.cc, discover@chelmos.cc

Skip to content