Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Για παλαιότερους διαγωνισμούς πατήστε εδώ.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων υλικών με Αριθμ. Πρωτ.: 015/2021-1987
Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής και λογισμικού στο πλαίσιο του έργου «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ» με Αρ. Πρωτ: ΕΔΕΠΟΛ/Β2/ΕΣΠΑ 14-20/ΕΠΑΝΕΚ/575/28.05.21
Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «αναβάθμιση συγκεντρωτικού ηλιακού συλλέκτη τύπου Fresnel» με Αριθμ. Πρωτ.: 015/2021-1698
Διακήρυξη για Σύμβαση «Προμήθεια φυσικού αερίου για τις ανάγκες του ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’, για τρία (3) έτη» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία σχεδίασης και υλοποίησης διεπαφής χρήστη (dashboard), καθώς και ολοκλήρωση (Integration) λογισμικού με Αριθμ. Πρωτ.: 015/2021-1605
Skip to content