Θέσεις Εργασίας

Για παλαιότερες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

Θέση 1 : «Μία (1) θέση Απόφοιτου μηχανικού αυτοματισμών του ΤΕΙ με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε σχεδιασμό και προγραμματισμό λογικών ελεγκτών.»

Θέση 2 : «Μία (1) θέση Οικονομολόγου ΑΕΙ απόφοιτου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημίου του εξωτερικού με πείρα στην σύνταξη Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προτάσεων του Ορίζοντα.»

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

Θέση 1 : Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πεδίο της φωτονικής και του σχεδιασμού φωτονικών κυκλωμάτων. Αντικείμενο της παρούσας θέσης είναι ο σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση φωτονικών κυκλωμάτων για την ανάπτυξη οπτικών βιοαισθητήρων.

Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Θέση 1 : Μία (1) θέση προγραμματιστή/ριας για μοντελοποίηση δεδομένων και περιεχομένου (θέση 5 ΑΥΙΜ).

Θέση 2 : Μία (1) θέση προγραμματιστή/ριας διεπαφών (θέση 7 ΑΥΙΜ).

Θέση 3 : Μία (1) θέση προγραμματιστή/ριας εφαρμογών για φορητές συσκευές (θέση 8 ΑΥΙΜ).

Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Θέση 1 : Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη για θέματα ψηφιακής καινοτομίας.

Θέση 2 : Μία (1) θέση υπευθύνου για την αξιολόγηση και αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής.

Θέση 3 : Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών

Θέση 1: Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη κατόχου πτυχίου Επιστημών Υγείας  /Θετικών Επιστημών υγειονομικής κατεύθυνσης/ Βιοϊατρικών Επιστημών(Ιατρικών Εργαστηρίων/Νοσηλευτικής /Mηχανικού βιοϊατρικής τεχνολογίας).

Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας

Θέση 1: «Μία θέση συνεργάτη για σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης με  αντικείμενο: Στατιστική ανάλυση δεδομένων φυσικοχημικών παραμέτρων του ατμοσφαιρικού αερολύματος, Συγγραφή εκθέσεων και επιστημονικών δημοσιεύσεων.»

Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας

 Θέση 1 :  «Μία (1) θέση συνεργάτη»

Skip to content