Θέσεις Εργασίας

Για παλαιότερες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

Θέση 1 : « Μία θέση συνεργάτη.»

Γραφείο Προέδρου

Θέση 1 : Μία (1) θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού Π.Ε.

Θέση 2 : Μία (1) θέση Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε.

Θέση 3 : Μία (1) θέση Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε.

Θέση 4 : Μία (1) θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

Θέση 5 : Μία (1) θέση Πολιτικού Μηχανικού.

Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

 

Θέση 1 : Μία (1) θέση για τη διαχειριστική και διοικητική υποστήριξη των Ανοιχτών Διαγωνισμών (Open Calls) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ‘AI4Copernicus’.

Θέση 2 : Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη για τη διαχείριση και επεξεργασία  δεδομένων.

Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Θέση 1 : Μία (1) θέση Πτυχιούχου ΑΕΙ Πληροφορικής ή συναφών Πανεπιστημιακών Κατευθύνσεων.

Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Θέση 1 : Μία (1) θέση για μεταδιδακτορική έρευνα σε Beyond 5G δίκτυα

Θέση 2 : Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/ήτρια Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός

Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Θέση 1: Κάτοχος Πτυχίου Φυσικής ή Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, εγγεγραμμένος/η σε μεταπτυχιακό τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ή Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών.

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

Θέση 1 :  «Μία (1) θέση τεχνικού εργαστηρίου για σύνθεση και χαρακτηρισμό υλικών απαραίτητων για κατασκευή οργανικών διατάξεων εκπομπής φωτός ενσωματωμένων σε υλικά συσκευασίας τροφίμων.»

Skip to content