Θέσεις Εργασίας

Για παλαιότερες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

Θέση 1 :  : «Μία (1) θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη στο πεδίο της Πληροφορικής».

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

Θέση 1: «Μία (1) θέση με αντικείμενο : Μελέτη περιβαλλοντικής τοξικότητας υδατικών αποβλήτων.

Γραφείο Προέδρου

Θέση 1 : Μηχανολόγου Μηχανικού

Θέση 2 : Μηχανολόγου Μηχανικού

Θέση 3 : Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Θέση 4 : Τοπογράφου Μηχανικού

Γραφείο Προέδρου

Θέση 1 : Μία (1) θέση εξωτερικού  συνεργάτη, για απασχόληση στην λογιστική και φορολογική υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ.

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

Θέση 1 :  «Μία (1) θέση Χημικού Μηχανικού ή Χημικού με εμπειρία σε τεχνολογία πολυμερών και στην παρασκευή πολυμερικών μεμβρανών κοίλης ινας νανοσωλήνων άνθρακα η γραφενίου.

Θέση 2 : «Mία (1) θέση Χημικού Μηχανικού ή Χημικού με εμπειρία στον σχεδιασμό (gPROMS η Ασπεν) και αριστοποίηση της μονάδων αναμόρφωσης φυσικού αερίου με ατμό.

Θέση 3 : «Μία (1) θέση Χημικού Μηχανικού ή Χημικού με εμπειρία στην παρασκευή μεμβρανών με Chemical Vapor Deposition και Atomic Layer Deposition.

ΕΛΚΕ

Θέση 1: Μία (1) θέση εξωτερικού  συνεργάτη, για απασχόληση στην λογιστική και διοικητική υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, ο οποίος διαχειρίζεται κονδύλια που προορίζονται για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων.

Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Θέση 1: Μία (1) θέση συνεργάτη επικοινωνίας της επιστήμης.

Skip to content