Θέσεις Εργασίας

Για παλαιότερες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας

Θέση 1 : «Μία (1) θέση με αντικείμενο: Διαχειριστική υποστήριξη του Κέντρου Διακίνησης Ραδιενεργών Ισοτόπων. ».

Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

ΘΕΣΗ 1 : Μία (1) θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής.

Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

 Θέση 1 :  Μία (1) θέση υπεύθυνου/ης μοντελοποίησης δεδομένων και περιεχομένου (Θέση 3 ΑΥΙΜ).

Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Θέση 1: Μία (1) θέση για πτυχιούχο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ ή άλλης  συναφούς ειδικότητας, ή Σχολής Θετικών Επιστημών με Διδακτορικό Δίπλωμα στα Δίκτυα Υπολογιστών ή/και στις Τηλεπικοινωνίες.

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

Θέση 1 : «Μία (1) θέση Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Επιστήμης Υλικών ή Φυσικού με εμπειρία σε τεχνολογία πολυμερών και στην παρασκευή πολυμερικών μεμβρανών κοίλης ινας νανοσωλήνων άνθρακα ή γραφενίου»

Θέση 2 : «Mία(1) θέση Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού με εμπειρία στον σχεδιασμό (gPROMS η Ασπεν) και αριστοποίηση της μονάδων αναμόρφωσης φυσικού αερίου ή διαχωρισμού CO2.»

Θέση 3 : «Μία (1) θέση Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Επιστήμης Υλικών ή Φυσικού με εμπειρία στην παρασκευή μεμβρανών με Chemical Vapor Deposition και Atomic Layer Deposition»​

Θέση 4 : «Μία (1) θέση Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Επιστήμης Υλικών ή Φυσικού με εμπειρία σε νανοσωλήνες άνθρακα και γραφένια και την ανάπτυξη χημικών συνθετικών μεθόδων για την χημική τροποποίηση των με οργανικές λειτουργικές ομάδες.»

Θέση 5 : «Μία (1) θέση Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Επιστήμης Υλικών η Φυσικού με εμπειρία σε διεργασίες υδρογόνωσης διοξειδίου του άνθρακα σε μεθανόλη.»

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

Θέση 1 :  Μία (1) θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη στο πεδίο της Πληροφορικής.

Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Θέση 1 : Mία θέση επιστημονικού συνεργάτη για τη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων.

Skip to content