ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2013
 

Εκδήλωση με θέμα:
"Academia-Industry Matching event on Technology of Controls for Accelerators and Detectors"
στο Κεντρικό Αμφιθέατρο
«Θέμις Κανελλόπουλος» του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 

Τη Δευτέρα 2 & Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο «Θέμις Κανελλόπουλος» του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» πραγματοποιείται η εκδήλωση με θέμα: “Academia-Industry Matching event on Technology of Controls for Accelerators and Detectors”, την οποία διοργανώνουν το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το CERN, το Institute of Accelerating Systems and Applications (IASA – Athens, Greece), το  Πανεπιστήμιο Αθηνών  και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μαζί με το δίκτυο HEPTech Network.

Σχετικό link: http://indico.cern.ch/internalPage.py?pageId=0&confId=274807

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr