ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
 

Με την επίβλεψη επιστημόνων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» θα διεξαχθεί ο αυριανός αγώνας Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού

Μετά από αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» θα προβεί στη διενέργεια μετρήσεων ποιότητας αέρα σε εσωτερικούς χώρους (αποδυτήρια) του γηπέδου «Απόστολος Νικολαϊδης» κατά την ημέρα διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (2/11/2013). Σκοπός των ειδικών είναι να ελέγξουν τα επίπεδα αερίων ρύπων στους συγκεκριμένους χώρους ώστε να διασφαλιστεί η καταλληλότητα τους να φιλοξενήσουν τους αθλητές.

Δυο λόγια για το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΕΠΕΡ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο οποίο η Πολιτεία έδειξε για μια ακόμη φορά την εμπιστοσύνη της. Το ΕΠΕΡ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια στον ελλαδικό χώρο στον τομέα έρευνας και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών αναφορικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας και του αέρα εσωτερικών χώρων καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι δράσεις του ΕΠΕΡ υλοποιούνται αφενός με τη συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και αφετέρου με τη σύναψη συμβολαίων έρευνας και ανάπτυξης με βιομηχανίες, δημόσιους οργανισμούς, ιδιωτικές εταιρίες και πολίτες.

Στα πλαίσια αυτά,το ΕΠΕΡ πραγματοποιεί δειγματοληψίες και αναλύσεις επιβλαβών αέριων ρύπων, μετρήσεις μετεωρολογικών παραμέτρων για τη μελέτη της επίδρασης της μετεωρολογίας στις μετρούμενες συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων καθώς και εφαρμογή μοντέλων αποδέκτη για την ανίχνευση των πηγών ρύπανσης και της συνεισφοράς τους στις μετρούμενες συγκεντρώσεις.


Σχετικό link: http://www2.ipta.demokritos.gr/pages/Air_Pollution_Measurements_and_Analyses.html

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr