ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2013
 

Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ» συμμετέχει στην έκθεση ICT 2013, στο Vilnius, Lithuania

 

On 6 - 8 November 2013 the Commission holds ICT 2013 in Vilnius.

See: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ict-2013-create-connect-grow

NCSR ‘Demokritos’ is coordinating USEFIL (Unobstrusive Smart Environments For Independent Living) project (FP7-ICT-2011-7) which is invited to showcase at ICT 2013 in Vilnius its results, as part of the exhibition.

The visitors of the USEFIL prototypes technology -innovation stand will:

- experience how an elderly can maintain awareness of his relatives’ activities through a tablet’s user interface.
- be able to interact with smart watch device experiencing its applications
- experience how a "smart" mirror that uses an inexpensive equipment, can assist in assessing the physiological and emotional of the monitored user
- be able to get registered in the USEFIL portal and interact with USEFIL’s services on Phillips’ SmartTV

NCSR ‘Demokritos’ awaits you at ICT 2013 in Vilnius, at stand 5A10, hall 23: THE DIGITALLY EMPOWERED CITIZEN / cluster 1.

In the meantime, discover additional useful information about USEFIL at this page (http://www.usefil.eu/)

NCSR Contact:
Dr Homer Papadopoulos
Principal Investigator
Tel: +30 210 6503004
Tel During ICT 2013: +30 6932677311
E-mail: homerpap@dat.demokritos.gr

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr