ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013
 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος και ΣΕΒ «Μαζί στην εκκίνηση!»

Σε μια εποχή που ζητούμενο είναι η διασύνδεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων με τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του τη στρατηγική πρωτοβουλία του ΣΕΒ «Μαζί στην εκκίνηση» που απευθύνεται στη νέα επιχειρηματική γενιά. Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 17:30-19:30, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο «Θέμις Κανελλόπουλος» του «Δημόκριτου» θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην οποία οι δύο φορείς θα εκθέσουν από κοινού τους βασικούς άξονες της συνεργασίας τους, παρουσί? του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Στοχεύοντας στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» έχει θέσει ως προτεραιότητα τη μετατροπή της επιστημονικής αριστείας σε υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συνεργειών ερευνητικών και παραγωγικών φορέων. Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια έρχεται ο ΣΕΒ στο πλαίσιο υλοποίησης έργου με τίτλο «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα – Φιλοξενία και Αναδοχή Νέων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών», που στόχο έχει την παροχή υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε νέους επιστήμονες-ερευνητές, ώστε να αξιοποιήσουν τις καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές τους αναλαμβάνοντας επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα στηρίξουν την προσπάθεια δημιουργίας βιώσιμων και εξωστρεφών επιχειρήσεων.


Η συνεργασία μεταξύ δύο αξιόπιστων εταίρων όπως το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και ο ΣΕΒ μπορεί να δώσει νέα πνοή στην ελληνική οικονομία, προετοιμάζοντας ένα καλύτερο αύριο για τους έλληνες επιστήμονες-ερευνητές.


Σχετικά links:
Πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!»
Δελτίο Τύπου του ΣΕΒ
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr