ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 20/09/2013
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Eργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση ερευνητικού συνεργάτη με μεταπτυχιακό στην πληροφορική και γνώσεις (κατά προτίμηση εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας) σε ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς, οι οποίοι ενδιαφέρουν το Εργαστήριο:

- User Modelling.

- Personalization.

- Social Network Analysis.

- Machine Learning.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 23/10/2013, αποστέλλοντας email με θέμα “SNA PHD” και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν μετά από αξιολόγηση των βιογραφικών θα κληθούν σε προγραμματισμένες συνεντεύξεις.

 
Σχετικό Αρχείο: Jobs423.pdf
Αίτηση: Αίτηση_SKEL.doc