ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 20/09/2013
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Eργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση επιστήμονα πληροφορικής.  Τα προσόντα προσδιορίζονται παρακάτω:

- Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού.

- Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

- Διδακτορική διατριβή ή αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα σε event processing και σε ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

- Knowledge Representation and Reasoning

- Probabilistic Reasoning

- Machine Learning

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα της ομάδας αναγνώρισης γεγονότων διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://cer.iit.demokritos.gr

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 23/10/2013, αποστέλλοντας email με θέμα “CER RA” και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν μετά από αξιολόγηση των βιογραφικών θα κληθούν σε προγραμματισμένες συνεντεύξεις.

 
Σχετικό Αρχείο: Jobs421.pdf
Αίτηση: Αίτηση_SKEL.doc