ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Aγ. Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2013
 

Ανακοίνωση Νέου Κύκλου Σεμιναρίων 2013-2014
στην Ειδική Αγωγή και τις ΤΠΕ στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
(Ετήσιο Σεμινάριο 432 Ωρών Αποτελούμενο από 12 Εξειδικευμένα Σεμινάρια 36 ωρών)

Το Net Media Lab του ΙΠΤ/Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» ανακοινώνει την έναρξη του νέου κύκλου σεμιναρίων για την ακαδημαϊκή περίοδο 2013-2014 με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Ο κύκλος 432 ωρών αποτελείται από 12 σεμινάρια (12 θεματικές ενότητες), κάθε ένα από τα οποία έχει διάρκεια 2 σαββατοκύριακων (36 ώρες).

Το πρόγραμμα του ετήσιου κύκλου 2013-2014 

Το κόστος κάθε 36ωρου σεμιναρίου είναι 120 ευρώ (
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Με την παρακολούθηση 6 σεμιναρίων των 36 ωρών θα δίνεται βεβαίωση για παρακολούθηση 6μηνιαίου σεμιναρίου 216 ωρών.

Με την παρακολούθηση και των 12 σεμιναρίων θα δίνεται βεβαίωση για ετήσιο σεμινάριο 432 ωρών.

Σε όσους παρακολουθήσουν 10 σεμινάρια θα δίνεται έκπτωση και θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα τελευταία 2 σεμινάρια (από τα 12) δωρεάν.

Προεγγραφές για τα 36ωρα σεμινάρια μπορείτε να κάνετε εδώ

Προγράμματα:

1. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Νοητική Υστέρηση - Σύνδρομα. Αξιολόγηση & Παρέμβαση

2. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Μαθησιακές Δυσκολίες

3. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές - Αυτισμός. Αξιολόγηση & Παρέμβαση

4. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών και Προγράμματα Παρέμβασης

5. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Προβλήματα Συμπεριφοράς - ΔΕΠΥ

6. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Αισθητηριακές Δυσκολίες (Προβλήματα Όρασης/Ακοής)

7. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Ψυχοσυναισθηματικές Διαταραχές και Ψυχοκινητικά Προβλήματα, Εγκεφαλική Παράλυση

8. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Διαταραχές Λόγου, Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής

9. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Παιδιά με Χρόνιες Παθήσεις, Στρες - Εξουθένωση Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Κίνητρα στην Εκπαίδευση

10. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Σχολές Παρέμβασης: Ψυχαναλυτική, Συμπεριφορική, Γνωσιακή, κλπ

11. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Γνωστικές, Μεταγνωστικές Δεξιότητες, Χαρισματικά Παιδιά

12. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Ψυχομετρικά Εργαλεία - Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών


Από την Οργανωτική Επιτροπή των Σεμιναρίων του Net Media Lab

Περισσότερες Πληροφορίες:


Ιστότοπος:
http://imm.demokritos.gr  
Facebook: https://www.facebook.com/Telecoms.Lab.Net.Media.Lab  
Τηλ: 210-6503230, 3124
E-mail: netmedialab.seminars@iit.demokritos.gr 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.