ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 02/09/2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-6829

 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού/αναλωσίμων υλικών

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Θαλής με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ Πανεπιστήμιο Πατρών – πολυπυρηνικά σύμπλοκα των μεταβατικών μετάλλων: ανάπτυξη συνθετικών στρατηγικών, δραστηριότητα και εφαρμογές σε μαγνητικά και καταλυτικά υλικά» και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον ΠΕΡΛΕΠΕ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών,  σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών που αφορούν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210)-6503257
Fax: (210)-6532122

Συνημμένο Έγγραφο: diag166.pdf


Η ΑΝ/ΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Μ. ΦΟΝΤΑΡΑ