ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 02/08/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-6543
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” (ΕΣΠΑ) με τίτλο “Pancreatic beta cells functionality and regeneration: the role of liraglutide” καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου  (διάρκειας 27 μηνών):

Απαραίτητα προσόντα

Νέος Ερευνητής με διδακτορικό ή που επίκειται να λάβει το διδακτορικό του (Ph.D.) στη βιοχημεία, βιολογία, ή σχετιζόμενες θεματικά επιστήμες. H 3ετής εμπειρία σε τεχνικές, Κυτταροκαλλιεργειών, Βιοχημείας, Ανοσοιστοχημείας, Συνεστιακής Μικροσκοπίας και Μοριακής Βιολογίας είναι απαραίτητη. Απαραίτητη είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Οι δημοσιεύσεις είναι επιθυμητές και θα συνεκτιμηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλου σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα (μέχρι 2 σελίδες) στο οποίο θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντά τους.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρ 26-08-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεντεύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δρα Φ. Τσιλιμπάρη (e-mail: effie@bio.demokritos.gr) ή Δρα Π. Κίτσιου (τηλ. 210-6503615 και e-mail: pkit@bio.demokritos.gr). Αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να υποβληθούν  στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,  153 10 Αγία Παρασκευή.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs418.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf