ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 01/08/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-6519
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Stimulate» ΕΕ-1810 ( του προγράμματος FP7-NMP-2013-CSA-7 της ΕΕ με 100% χρηματοδότηση)  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι 28, ως εξής:

- Μια  (1) θέση Χημικού Μηχανικού ή Χημικού με Διδακτορικό στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών. Απαραίτητα προσόντα είναι, η ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη και τον χαρακτηρισμό λειτουργικών νανοϋλικών. Η  άριστη γνώση τη Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Αντικείμενο: Επιστημονική υποστήριξη στο νέο έργο STIMULATE του προγράμματος FP7-NMP-2013-CSA-7 της ΕΕ με 100% χρηματοδότηση.

- Μια  θέση Εξωτερικού συνεργάτη, πτυχιούχο ΑΕΙ, με μεταπτυχιακό σε κλάδο σχετικό με την επιστημονική επικοινωνία και/ή την τεχνολογική ή την επιστημονική δημοσιογραφία. Εξαιρετική γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και διεθνής εμπειρία στην επικοινωνία επιστημονικών επιτευγμάτων προς τα ΜΜΕ είναι απαραίτητα προσόντα. Η πολύ καλή γνώση άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών καθώς και νέων τεχνολογιών προηγμένων υλικών θα είναι σημαντικά επιπλέον προσόντα. Αντικείμενο: Δημοσιογραφική επιμέλεια και προώθηση στα Μέσα μαζικής ενημέρωσης των προϊόντων του έργου STIMULATE

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 26-08-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν Δρ. Κ. Γιαννακόπουλο , στο τηλέφωνο 210-650 3247 και στο e-mail: kyann@imel.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs417.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf