ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2013
 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Κανοτομία (1st Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation) που πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Αμφιθέατρο «Θέμις Κανελλόπουλος» του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου.

Με την πρωτοβουλία αυτή ο «Δημόκριτος» συγκέντρωσε διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την ενίσχυση των συνεργασιών σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, παρουσιάστηκαν σημαντικά αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας σε διάφορες περιοχές των θετικών επιστημών και των βιοεπιστημών. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη οικοδόμησης αποτελεσματικών συνεργειών μεταξύ ερευνητικών ομάδων και παραγωγικών φορέων, στρατηγική επιλογή που θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας υποσχόμενη ανάκαμψη της επιχειρηματικότητας και νέες θέσεις εργασίας. Σε αυτές τις συνέργειες εστίασαν κυρίως οι ομιλητές και οι εισηγητές σε πάνελ την τελευταία μέρα του Φόρουμ που ήταν αφιερωμένη στην έρευνα και την καινοτομία. Μοιράστηκαν τη γνώση και τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει εργαζόμενοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό κάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα και καινοτόμες τεχνολογίες να αξιοποιηθούν εμπορικά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Στοχεύοντας να ενισχύσουμε και να επεκτείνουμε τον διάλογο με την επιστημονική κοινότητα διεθνώς, προγραμματίζουμε ήδη το Φόρουμ της επόμενης χρονιάς αξιοποιώντας τη γνώση που φέτος αποκομίσαμε.

Σχετικό link: www.demokritos.gr/HFSTI

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr