ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2013
 

Στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» εγκαινιάστηκε το πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία

Ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουλίου, τις εργασίες του το πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Με αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία το Κέντρο δίνει το μήνυμα της ενότητας και της συνεργασίας, απαραίτητων όσο ποτέ κατά την παρούσα περίοδο. Φιλοδοξία μας είναι ο «Δημόκριτος» να καταστεί κέντρο συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας και διαπρεπών Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού. Ο στόχος μας είναι διπλός, αφενός η περαιτέρω ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας, αφετέρου η μετατροπή της επιστημονικής αριστείας σε «μοχλό ανάπτυξης».

Η παρούσα πρωτοφανής οικονομική κρίση καθιστά επιτακτική την ανάγκη στήριξης των Ερευνητικών Κέντρων, τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν ως φορείς επιστημονικής αριστείας αλλά και ως επιταχυντές αξιοποίησης της πνευματικής ιδιοκτησίας, που ανοίγει δρόμους και στην επιχειρηματικότητα και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, βασικά ζητούμενα για να βγει η χώρα μας από το αδιέξοδο.

Επιδιώκουμε οι προτάσεις επιστημόνων και εκπροσώπων οργανισμών και παραγωγικών φορέων που θα κατατεθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου Hellenic Forum καθώς και όσων θα ακολουθήσουν, να χρησιμοποιηθούν από την πολιτεία με τρόπο εποικοδομητικό, ανάλογο αυτού που χρησιμοποιείται διεθνώς για τις προτάσεις «επιτροπών σοφών» με θέμα τη χάραξη ερευνητικής και αναπτυξιακής πολιτικής.

Σχετικό Link: www.demokritos.gr/HFSTI

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr