ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2013
 

Στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» το πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» διοργανώνει το πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (1st Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation) από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου 2013.

Η συντονισμένη κινητοποίηση κοινωνικών, επιστημονικών και οικονομικών φορέων καθίσταται επιτακτική εν μέσω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης. Είναι προφανές ότι τα Ερευνητικά Κέντρα, στο πλαίσιο της οικονομίας της γνώσης, μπορούν και πρέπει να συνεισφέρουν στην προσπάθεια για ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της χώρας μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Μπορούν, επίσης, να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό ένα ακόμη πλεονέκτημα που διαθέτει η χώρα μας: το πολύτιμο «κεφάλαιο» των διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων που διαμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Πολλοί είναι οι Έλληνες που διαπρέπουν σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που κατέχουν ηγετικές θέσεις σε επιχειρήσεις.

Με γνώμονα αυτή την ανάγκη συσπείρωσης για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας προχωρήσαμε στη διοργάνωση του πρώτου Ελληνικού Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία, μια πρωτοβουλία που σκοπεύουμε να καθιερώσουμε σε ετήσια βάση. Φιλοδοξία μας είναι να καταστεί ο «Δημόκριτος» ένα σημείο συνάντησης (hub) της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας με διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό με στόχο τη διεύρυνση και περαιτέρω ενίσχυση των συνεργασιών.

Πιο συγκεκριμένα, βασικός στόχος μας είναι η ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας με την ανάπτυξη στενών δεσμών με εργαστήρια διακεκριμένων Ελλήνων του εξωτερικού, για παράδειγμα, μέσω οργανωμένων προγραμμάτων «αντίστροφων μετακινήσεων» ή εκπόνησης διδακτορικών διατριβών στον «Δημόκριτο» από κοινού με Πανεπιστήμια στις ΗΠΑ. Ένας δεύτερος στόχος είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας για την αρτιότερη εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας από τα ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα, με στόχο τη μετατροπή της επιστημονικής αριστείας σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, την ανάπτυξη εταιρειών έντασης γνώσης και την προσέλκυση επενδύσεων.

Στο πρόγραμμα του Ελληνικού Φόρουμ περιλαμβάνονται διαλέξεις επιστημονικού περιεχομένου και διαλέξεις γύρω από θέματα ανάπτυξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Διακεκριμένοι επιστήμονες, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του κρατικού μηχανισμού καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους, για να γίνουν η έρευνα και η καινοτομία μοχλοί ανάπτυξης της χώρας.

Σχετικό Link: www.demokritos.gr/HFSTI

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr