ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 27/06/2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-5362

 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής αναλωσίμων υλικών και εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων «Θαλής»

I. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Θαλής με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Ανάπτυξη Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών με τη χρήση νανουλικών και ηλιακού φωτός για την απομάκρυνση οργανικών τοξικών ουσιών, ορμονικών διαταρακτών και κυστοτοξινών από τα φυσικά νερά και τα επεξεργασμένα λύματα», (κωδικός MIS 379409 του Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 80794) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

II. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Θαλής με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Υλικά Προηγμένης Νανο – Αρχιτεκτονικής σε μεσοκλίμακα για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές – ΝΑΝΟΜΕΣΟ», (κωδικός MIS 377064 του Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 80802) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Φίλιππο Πομώνη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και,

III. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Θαλής με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ Πανεπιστήμιο Πατρών-καινοτόμα υλικά για νανοκρυσταλλικές ηλιακές κυψελίδες», (κωδικός MIS 377756 του Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών ΦΚ:D.540) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Παναγιώτη Λιανό, Καθηγητή του Γενικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών,

σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 04 Ιουλίου 2013 και ώρα 11:30 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών παραλαβής αναλωσίμων υλικών και εξοπλισμού για τα ανωτέρω έργα.


Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210)-6503257
Fax: (210)-6532122

Συνημμένο Έγγραφο: diag161.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ