ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 20 Μαΐου 2013
 

Συνεργασία μεταξύ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και University of Texas at Arlington, U.S.A.
σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης


Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το Πανεπιστήμιο Texas at Arlington (UT Arlington) των ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε μία δυναμική συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Υλικών (Department of Materials and Engineering - MSE), σε συνέχεια αυτής με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (Department of Computer Science and Engineering) του ίδιου Πανεπιστημίου. Η συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Υλικών επισφραγίστηκε με την επίσκεψη του Δρ. Νίκου Κανελλόπουλου, Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και Προέδρου του Δ.Σ., στο Arlington, όπου μεταξύ άλλων συναντήθηκε με Καθηγ. Στάθη Μελέτη, Πρόεδρο του Τμήματος, και συζήτησε την προοπτική ανάπτυξης ευρύτερων ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Τμήμα Επιστήμης Υλικών, δίνεται η δυνατότητα σε Έλληνες επιστήμονες να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή σε τομείς αιχμής όπως αυτοί της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των νανοϋλικών και της βιοτεχνολογίας. Το σημαντικότερο είναι ότι η εκπόνηση της διατριβής θα γίνεται σε δύο στάδια, στο UT Arlington και στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», διάρκειας δύο χρόνων έκαστο, ενώ ο διδακτορικός τίτλος θα χορηγείται από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Αυτή την περίοδο νέες θέσεις είναι διαθέσιμες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που αναμένεται να ξεκινήσουν το προσεχές ακαδημαϊκό έτος.

Με τη συμφωνία αυτή το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ο μεγαλύτερος πολυκλαδικός, διεπιστημονικός ερευνητικός οργανισμός στην Ελλάδα, εντείνει τις προσπάθειες του για επιστημονική αριστεία θέτοντας σε άμεση εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, με στόχο την ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας σε επιλεγμένους τομείς εθνικής προτεραιότητας. Απώτερος στόχος είναι να καταστεί ο «Δημόκριτος» κόμβος διασύνδεσης επιστημόνων μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών και της υποστήριξηςενός δικτύου μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ του ερευνητικού δυναμικού του και διακεκριμένων ερευνητικών ομάδων του εξωτερικού, και δη Ελλήνων επιστημόνων της Διασποράς. Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των εκπαιδευτικών & ερευνητικών συνεργασιών του «Δημόκριτου» με αντίστοιχα ιδρύματα ή Πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεχίζοντας τη μακρόχρονη προσφορά του Κέντρου στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

Σχετικά link:
University of Texas at Arlington

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr