ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Aγ. Παρασκευή, 16 Μαΐου 2013
 

Θερινό Σχολείο 2013
8-19 Ιουλίου


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, συνεχίζοντας μία μακρά παράδοση, διοργανώνει από 8 έως 19 Ιουλίου 2013 Θερινό Σχολείο προσανατολισμού και ενημέρωσης, που απευθύνεται σε πτυχιούχους και τελειόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Οι διαλέξεις του Θερινού Σχολείου θα καλύψουν τις παρακάτω θεματικές περιοχές:

- Περιβάλλον – Ενέργεια – Ασφάλεια
- Προηγμένα Υλικά, Μικρο – Νανοτεχνολογία & Διατάξεις
- Βασική Έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Επιστήμες Ζωής
- Νέες Τεχνολογίες και Πολιτιστική Κληρονομιά


Οι διαλέξεις του Θερινού Σχολείου  θα πραγματοποιηθούν από διακεκριμένους επιστήμονες από Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού  και του ΕΚΕΦΕ ''Δ''. Επίσης στο πλαίσιο του Θ.Σ. θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του κέντρου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης http://edu.demokritos.gr.

Yποβολή αιτήσεων έως 10 Ιουνίου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

- Nα επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γρ. Εκπαίδευσης: http://edu.demokritos.gr
- Να εγγραφούν ως μέλη στην ιστοσελίδα του Γρ. Εκπαίδευσης για να λαμβάνουν ενημερωτικά e-mail.

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Γραφείο Εκπαίδευσης
Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως
15310 Αγία Παρασκευή
κα Γ. Φαρμάκη
Τηλ. 210-650-3055
Fax: 210-651 0594

E-mail: therino_sxoleio@edu.demokritos.gr

Website: http://edu.demokritos.gr