ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 25 Απριλίου 2013
 

Nanostructured Hybrids for Energy and Environmental Applications”
Μια ενδιαφέρουσα διάλεξη του Καθηγ. Εμμανουήλ Π. Γιανέλλη στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» επισκέφθηκε την Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 ο Εμμανουήλ Π. Γιαννέλης, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Cornell των ΗΠΑ, και έδωσε διάλεξη με τίτλο “Nanostructured Hybrids for Energy and Environmental Applications”.

Στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων «Έρευνα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» που διοργανώνει το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», o Καθηγ. Εμμ. Γιαννέλης μίλησε για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ζητήματα που απαιτούν τη συντονισμένη δράση επιστημόνων και υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Στην ομιλία του παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο καινοτόμα υλικά δίνουν λύσεις στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Ειδικότερα, επικεντρώθηκε σε οργανικά – ανόργανα υβριδικά υλικά που αναπτύχθηκαν από την ερευνητική του ομάδα και έχουν εφαρμογές σε τέσσερις σημαντικούς ερευνητικούς τομείς: στη μετατροπή και αποθήκευση ενέργειας, στη δέσμευση και μετατροπή διοξειδίου του άνθρακα, στον καθαρισμό του νερού καθώς και στην εξόρυξη και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τη διάλεξη παρακολούθησαν με ενδιαφέρον πολλοί νέοι αλλά και καταξιωμένοι επιστήμονες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Καθηγ. Εμμ. Γιανέλλη για τις ερευνητικές εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.


Σχετικό link:
Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγ. Εμμανουήλ Γιαννέλη

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr