ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 22 Απριλίου 2013
 

Διάκριση ερευνητικής πρότασης σε διαγωνισμό καινοτομίας

 

Πρόταση ερευνητικής ομάδος από το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής (ΙΠΥΦΔΝΜ) προκρίθηκε στις 20 καλύτερες στο διαγωνισμό καινοτομίας "Η Ελλάδα καινοτομεί" Πρόκειται για την πρόταση με τίτλο: «ΈΞΥΠΝΕΣ», ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: Υφαίνοντας στην νανοκλίμακα που προέρχεται από την Ερευνητική ομάδα με μελη τους: Δρ. Ευάγγελο Μ. Γογγολίδη, Δρ. Αγγελική Τσερέπη, Δρ. Σωτήριο Κακαμπάκο, Δρ. Παναγιώτα Πέτρου, Δρ. Νικόλαο Βούρδα, Δρ. Αικατερίνη Τσουγένη, Μαρία-Έλενα Βλαχοπούλου, Αντωνία Μαλαίνου, Κοσμά Έλληνα.

Παρακαλούμε δείτε το Δελτίο Τύπου με την ανακοίνωση του ΣΕΒ.

Επίσης δείτε την περιγραφή της καινοτομίας κάνοντας κλικ εδώ.

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr