ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 19 Απριλίου 2013
 

Επίσκεψη φοιτητών ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Tulane των ΗΠΑ στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» επισκεφτήκαν στα τέλη Μαρτίου 75 πρωτοετείς φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος του A.B. Freeman School of Business του Tulane University των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του μαθήματος Global LeadershipΙΙ – European Union.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να κατανοήσουν οι φοιτητές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις ευκαιρίες που έχουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική αγορά. Οι φοιτητές έμειναν στην Αθήνα για δέκα ημέρες, όπου συναντήθηκαν με στελέχη από Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, εκπροσώπους ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων.

Στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οι φοιτητές ενημερώθηκαν για την καινοτομία που παράγεται στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας των εργαστηρίων του Κέντρου. Η επόμενη επίσκεψη φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Tulane προγραμματίζεται για τον Ιούνιο του 2013 όπου θα πραγματοποιήσουν και εργασίες συμβουλευτικού χαρακτήρα.

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr