ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013
 

Διαγωνισμός Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας “TEDMED BioBiz” στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 

Τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 το TEDMEDLive Athens και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» διοργανώνουν εκπαιδευτική ημερίδα που θα εστιάσει στη διαδικασία εμπορικής αξιοποίησης ερευνητικών προϊόντων, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συμβουλευτούν επιτυχημένους ερευνητές-επιχειρηματίες, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.

Στo πλαίσιo του πρώτου TEDMED στην Ελλάδα, η οργανωτική επιτροπή σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» κάλεσε νέους ερευνητές να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας “TEDMED BioBiz”, καταθέτοντας προτάσεις  από το ερευνητικό τους έργο με θέμα την υγεία, υπό τη μορφή σύντομης επιχειρηματικής πρότασης. Από τις προτάσεις αυτές, η οργανωτική επιτροπή επέλεξε τις καλύτερες και οι συμμετέχοντες ερευνητές θα παρακολουθήσουν την παραπάνω ημερίδα. Βασικός μέντορας της ημερίδας θα είναι ο ειδικός στην επιχειρηματικότητα βιοτεχνολογίας και ομιλητής του TEDMED liveAthens, Ben Matteo.

Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, οι πέντε καλύτερες ερευνητικές-εμπορικές προτάσεις που θα προκύψουν από την παραπάνω ημερίδα, θα παρουσιαστούν σε χρηματοδότες από το χώρο της βιοτεχνολογίας σε επόμενη ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2013. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του διαγωνισμού στο:

http://www.tedmedliveathens.com/portfolioentry/tedmed-biobiz-workshop/


Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr