ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 12/04/2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-3014
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών


Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

«Προμήθεια ενός ευέλικτου σταθμού ηλεκτρικών μετρήσεων με ακίδες με δυνατότητα μικρο-μετακινήσεων σχεδιασμένο κατάλληλα για το χαρακτηρισμό δισκιδίων (wafers) και διατάξεων σε κρυογενικές συνθήκες υπό κενό του Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με αριθμό 015/7/Π3/2013,


θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 και ώρα 12:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.


Πληροφορίες: Mαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210)-6503257
Fax: (210)-6532122


Αναλυτική Προκήρυξη: diag154.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ