ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013
 
 

Εστία Επιστημών Πάτρας: ένας πυρήνας επιστημονικής σκέψης για κάθε ηλικία
Μια ενδιαφέρουσα διάλεξη από τον Καθηγ. Σπύρο Πνευματικό στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» επισκέφθηκε την Παρασκευή 15 Μαρτίου ο Καθηγ. Γεωμετρίας και Μηχανικής στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Σπύρος Πνευματικός, και παρουσίασε τις δραστηριότητες της «Εστίας Επιστημών Πάτρας» που αφορούν στην ανάδειξη θεμελιωδών εννοιών των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και της Φυσικής μέσα από διαδραστικές προσεγγίσεις.

Η διάλεξη του Καθηγ. Σ. Πνευματικού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σειράς διακεκριμένων διαλέξεων που διοργανώνει το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και είχε τίτλο «Από τη Λογική του Αριστοτέλη στη λογική του Η/Υ: Μαθησιακές προσεγγίσεις θεμελιωδών εννοιών των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και της Φυσικής στην Εστία Επιστημών Πάτρας».

Ο Καθηγ. Σ. Πνευματικός άρχισε την ομιλία του λέγοντας ότι, αν οι ίδιοι οι ερευνητές δεν πλησιάσουν τον κόσμο για να εξηγήσουν με τι ασχολούνται, τότε ο κόσμος που δεν είναι ενήμερος, είναι καταδικασμένος σε πνευματική φτώχεια. Αυτό το όραμα γέννησε την ιδέα της δημιουργίας της Εστίας Επιστημών, ενός εκπαιδευτικού χώρου που όμως δε θυμίζει μουσείο. Αντίθετα, είναι μια διαδραστική έκθεση όπου το κοινό δε διδάσκεται τη γνώση, αλλά την ανακαλύπτει. Στην ομιλία αναπτύχθηκε το παράδειγμα της μόνιμης έκθεσης της Εστίας που πραγματεύεται θέματα της επιστήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου, με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού, η επιστημονική γνώση μεταδίδεται στους επισκέπτες μέσα από ενδιαφέροντα και διαδραστικά εκθέματα, προβλήματα λογικής σκέψης, ακόμα, και παιχνίδια.

Σκοπός της Εστίας είναι να δώσει το έναυσμα για σκέψη σε διάφορες ηλικίες και, με τον επιστημονικό και παράλληλα λειτουργικό σχεδιασμό της, να αποκαλύψει τη λογική πίσω από κάθε επιστημονική έννοια. «Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που δεν έχουν κανένα λόγο να γίνουν μαθηματικοί ή φυσικοί, αλλά την ίδια στιγμή σκοπός μας είναι αυτοί να μη μείνουν σε μια ασαφή και γενικόλογη εκλαΐκευση της επιστήμης», είπε στην ομιλία του ο Καθηγ. Σ. Πνευματικός.

Ο Καθηγ. Σ. Πνευματικός μαζί με τον συνεργάτη του στην Εστία, Διονύση Βαβουγυιό, Αναπληρωτή Καθηγητή Φυσικής και της Διδακτικής της στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μίλησαν για τον τρόπο λειτουργίας της καθώς και για το μακροχρόνιο έργο της. Συγκεκριμένα, η πρώτη Εστία στην Ελλάδα, η «Εθνική Εστία Επιστημών», δημιουργήθηκε το 1996 στην Αθήνα και τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν οι Εστίες Επιστημών της Χαλκίδας και της Πάτρας.

Τέλος, οι κ.κ. Πνευματικός και Βαβουγυιός συνομίλησαν με επιστήμονες του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για τις προοπτικές ενσωμάτωσης ανάλογων πρωτοβουλιών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Καθηγ. Σ. Πνευματικός, «ο ρόλος του Δημόκριτου είναι πολύ σπουδαίος, αφού από τότε που δημιουργήθηκε ήταν ένα φυτώριο νέων επιστημόνων». Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Κέντρου και της μακρόχρονης προσφοράς του, τόσο στους μαθητές (με επισκέψεις και ξεναγήσεις σχολείων στις εγκαταστάσεις του), όσο και στους φοιτητές (με προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών, με το ετήσιο Θερινό Σχολείο κ.α.), η δημιουργία μιας διαδραστικής έκθεσης θα προσέφερε τη δυνατότητα σε μαθητές, καθηγητές, αλλά και στο ευρύ κοινό, να αντιληφθούν από μια διαφορετική σκοπιά την εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης και να εξοικειωθούν με τα πρόσφατα επιτεύγματα των ερευνητών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».


Σχετικά Links:
Βιογραφικό Σημείωμα του Καθηγ. Σπύρου Πνευματικού
Περίληψη της ομιλίας του Καθηγ. Σπύρου Πνευματικού
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του «Κέντρου Παιδείας Επιστημών» psc.edu.gr

 


 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr