ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 19/03/2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-2310
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού


Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Θαλής με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ- Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ατομική Φυσική με επιταχυντές: φασματοσκοπία ηλεκτρονίων ιόντων δέσμης στον επιταχυντή TANDEM του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,  σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 και ώρα 12:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών που αφορούν το παραπάνω Πρόγραμμα.

Πληροφορίες: Mαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210)-6503257
Fax: (210)-6532122

Αναλυτική Προκήρυξη: diag151.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ