ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 19/03/2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-2308
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού/αναλωσίμων υλικών


Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Θαλής με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Ανάπτυξη μικρο- και μεσοπορώδων υλικών για τεχνολογίες και περιβαλλοντικές εφαρμογές» με κωδικό Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 80790, Κωδικό MIS 375653 του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ (80780) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δεληγιαννάκη Ιωάννη, Καθηγητή του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 και ώρα 11:30 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής  εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών που αφορούν το παραπάνω Πρόγραμμα.

Πληροφορίες: Mαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210)-6503257
Fax: (210)-6532122

Αναλυτική Προκήρυξη: diag150.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ