ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 07/03/2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-2081
 

Ανακοίνωση


Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» πρόκειται να προβεί στην με απ’ ευθείας ανάθεση “προμήθεια κρυογενικού συστήματος ψήξης κλειστού κυκλώματος  αερίου ηλίου” από τον Οίκο «Sumitomo Heavy Industries/Sumitomo (SHI) Cryogenics of Europe GmbH/Γερμανίας» σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος «Πρόγραμμα Τεχνολογίας Σύντηξης» Έργο 687,  του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ)» και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

O Οίκος «Sumitomo Heavy Industries/Sumitomo (SHI) Cryogenics of Europe GmbH/Γερμανίας», θεωρείται ως ο μοναδικός προμηθευτής της συγκεκριμένης προμήθειας με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και με αποδεδειγμένη ασφαλή λειτουργία σε χώρους ακτινοβολίας.

Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δαπάνης ανέρχεται σε  € 27.500,00 πλέον ΦΠΑ με  παράδοση κατά Incoterms 2010 – DAP (Αθήνα , Αεροδρόμιο).

Σε περίπτωση που κάποιος εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλείται όπως ενημερώσει εγγράφως με σχετική επιστολή είτε μέσω fax (210 6532649)  ή με κατάθεση στο Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ή ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού / Τμήμα Προμηθειών – Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, 153 10 Αγ. Παρασκευή Αττικής, μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πληροφορίες: M. Τσαπίνου
Τηλέφωνο: (210)-6503261
Fax: (210)-6532122

Ε-mail: tsapinou@gel.demokritos.gr

Αναλυτική Προκήρυξη: diag148.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ