ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 21/02/2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-1610
 

Ανακοίνωση για τη Διαδικασία για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών


Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Θαλής με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-με τίτλο «Διαμεμβρανική μεταφορά: Σχέσεις δομής – λειτουργίας και εξέλιξης» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ευστάθιο Φριλίγγο, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:30 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής αναλωσίμων υλικών και εξοπλισμού που αφορούν το παραπάνω πρόγραμμα.

Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210) - 6503257
Fax: (210) - 6532122

Αναλυτική Προκήρυξη: diag146.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ