ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2013
 

Ημερίδα με θέμα «Ανοιχτή Συνεργατική Διακυβέρνηση: Με την Πληροφορική μπορούμε!»
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013
Ε.Κ.E.Φ.Ε. "Δημόκριτος”

 

Με ιδιαίτερη χαρά το  Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.E.Φ.Ε. "Δημόκριτος" σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα την «Ανοιχτή Συνεργατική Διακυβέρνηση» που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΝΟΜΑD ("Policy Formulation and Validation through non-moderated Crowdsourcing").  Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, 14:00 – 18:00, στο Ε.Κ.E.Φ.Ε. "Δημόκριτος”.

Σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν καινοτόμες και βέλτιστες πρακτικές, καθώς και ερευνητικές προσεγγίσεις στον τομέα της Ηλεκτρονικής, Ανοικτής, Συνεργατικής Διακυβέρνησης. Παράλληλα με την παρουσίαση των συγκεκριμένων έργων και λύσεων, στόχος είναι να γίνει συζήτηση πάνω στις ενέργειες και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στην Ελλάδα για την αξιοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την ανοικτή, συνεργατική διακυβέρνηση.

Το NOMAD είναι ένα ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και υλοποιείται από ομάδα 9 ευρωπαϊκών φορέων υπό το συντονισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το NOMAD στοχεύει στην δημιουργία εργαλείων για την διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικών με επεξεργασία πληροφορίας από τον παγκόσμιο ιστό. Τα εργαλεία αυτά απευθύνονται σε φορείς χάραξης πολιτικής και τους επιτρέπουν να ανιχνεύουν, να διερευνούν και να κατανοούν την επίδραση της πολιτικής τους ατζέντας στο κοινό αίσθημα. Το NOMAD θα καταγράφει και θα επεξεργάζεται τις απόψεις που οι πολίτες εκφράζουν στο διαδίκτυο για τις πολιτικές προτάσεις επιτυγχάνοντας την πιο άμεση εμπλοκή της διαδικτυακής κοινότητας στη λήψη αποφάσεων.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς για την υλοποίηση του έργου είναι το Ε.Κ.E.Φ.Ε. "Δημόκριτος", το Ελληνικό και το Αυστριακό Κοινοβούλιο, το ινστιτούτο Fraunhofer Γερμανίας καθώς και οι εταιρίες Google, ATC, Kantor και Critical Publics.

Στα πλαίσια της ημερίδας θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα πρώτα αποτελέσματα του έργου NOMAD, με εκπροσώπους επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και μέλη μη κυβερνητικών οργανισμών.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο wegov.blogspot.gr


Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.


Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr