ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013
 
 
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ MINASENS
MINiAturized biochemical SEnsiNg devices & systemS for health/food/environmental monitoring

μια δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού προγράμματος MiNaSys CoE
(http://imel.demokritos.gr/projects/minasys/)

Συνεδριακό Κέντρο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”

7-8 Μαρτίου 2013
 

Ο Τομέας Μικροηλεκτρονικής του Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας & Μικροσυστημάτων διοργανώνει, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MiNaSys CoE, διημερίδα με τίτλοMINASENS- MINiAturized biochemical SEnsiNg devices & systemS for health/food/environmental monitoring” η οποία θα λάβει χώρα το διήμερο 7-8 Μαρτίου 2013, στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Η διημερίδα στοχεύει στο να φέρει κοντά επιστήμονες και μηχανικούς από όλη τη Ευρώπη ώστε να συζητηθεί η πρόσφατη πρόοδος στον τομέα και οι μελλοντικές τάσεις στην κατασκευή και τις εφαρμογές των μικροσκοπικών διατάξεων και συστημάτων βιοχημικής ανίχνευσης. Πρωτοπόροι ευρωπαίοι επιστήμονες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στη διημερίδα και να μας μεταφέρουν νέες ιδέες και πρόσφατα αποτελέσματα του τομέα.

Η διημερίδα απευθύνεται στον ελληνικό ερευνητικό και ακαδημαϊκό χώρο που δραστηριοποιείται σε σχετικά πεδία, σε ελληνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, και σε ενδιαφερόμενους υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς ή τελειόφοιτους φοιτητές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.imel.demokritos.gr/minasens/

Η συμμετοχή στη διημερίδα καλύπτεται από το MiNaSys CoE project, ωστόσο σε όλους τους συμμετέχοντες συνιστάται ηλεκτρονική εγγραφή (μέσω της ιστοσελίδας, http://imel.demokritos.gr/minasens/registration).

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr