ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 04/02/2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-1059
 

Ανακοίνωση για τη Διαδικασία συγκρότησης επιτροπής παραλαβής αναλωσίμων υλικών


Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Θαλής με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ Πανεπιστήμιο Πατρών – Συμβολή της ενδοκυττάριας επικοινωνίας των ERA/B με τους EGF-r και IGF-R στην ανάπτυξη και πρόοδο του καρκίνου του μαστού: λειτουργικές ιδιότητες κυττάρων, έκφραση βιοδραστικών μορίων και ΕΜΤ» και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Νικόλαο Καραμάνο, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής αναλωσίμων υλικών που αφορούν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210) - 6503257
Fax: (210) - 6532122

Αναλυτική Προκήρυξη: diag144.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ