ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 31/01/2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-985
 

Ανακοίνωση για τη Διαδικασία συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού


Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Θαλής με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Ανάπτυξη Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών με τη χρήση νανουλικών και ηλιακού φωτός για την απομάκρυνση οργανικών τοξικών ουσιών, ορμονικών διαταρακτών και κυστοτοξινών από τα φυσικά νερά και τα επεξεργασμένα λύματα» με κωδικό Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 80794, κωδικό MIS 379409 του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ και επιστημονικό υπεύθυνο τον Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής του πιο κάτω εξοπλισμού:

- Φασματόμετρο υπεριώδους – ορατού UV-VIS, μονής δέσμης.

Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210) - 6503257
Fax: (210) - 6532122

Αναλυτική Προκήρυξη: diag143.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ