Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας


Το Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) προέκυψε από τη συγχώνευση του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας και του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, βάσει του Ν. 4051/2012.

Η ιστοσελίδα του νέου Ινστιτούτου βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Προσωρινά, οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΠΡΕΤΕΑ παρουσιάζονται ξεχωριστά στις ιστοσελίδες των παλαιών Ινστιτούτων.

Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας

Τομέας Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων