ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 24/01/2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-707
 

Ανακοίνωση για τη Διαδικασία συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού


Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την:

«Προμήθεια, εγκατάσταση και εκπαίδευση χρηστών ενός πλήρους συστήματος φασματογραφίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας τεχνολογίας μαγνητικού πεδίου (HRMS) συνδεδεμένου με αέριο χρωματογράφο και αυτόματο δειγματολήπτη, κατάλληλο για αναλύσεις διοξινών Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος, προυπολογιστικής δαπάνης 340.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% με αριθμό 015/07/2012/5.

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210) - 6503257
Fax: (210) - 6532122

Αναλυτική Προκήρυξη: diag142.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ